Správný cíl

Jedním z hlavních cílů našich atletických školek je ukázat dětem krásu pohybu formou, která je jim blízká a která je zkrátka baví. Pravidelnými tréninky pak chceme dosáhnout:

  • aby děti měly z pohybové aktivity radost a nedělaly ji z donucení a postupně si budovaly lásku k pohybu
  • zlepšit kondici a obratnost u děti formou her a všeobecně rozvíjet cviky, nikoliv úzkou specializaci. (tzn.kotouly, šplh, přeskoky, slalomové běhy, hody míčem, atd).
  • aby dítě nastoupilo do školy pohybově vybavené a netrpělo tak kvůli své případné neobratnosti
  • otevřít tak dětem cestu do sportovního života

Následující přehled uvádí, kolik pohybové aktivity by děti optimálně měli mít za den:

4-6 let  25% 6 hodin
7-11 let  20,8% 5 hodin 
12-14 let  16,6% 4 hodiny 
15-18 let  12,5% 3 hodiny 

 

Seznam míst, kde trénujeme naleznete ZDE.