AK SSK VÍTKOVICE

Seznam atletických školek

Přijímací podmínky:

 

 

K přijetí dítěte do atletické školky slouží závazná přihláška, již je součástí také souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a čestné prohlášení - zdravotní stav.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií

 

V souladu s ustanovením §5 zákona c.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění odesláním této přihlášky uděluji Atletickému klubu SSK VÍTKOVICE,

IČ: 00534544, se sídlem Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava 3 dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence členství v AK SSK Vítkovice a současně také pro poskytnutí těchto údajů do centrálního registru ČSTV.

Veškeré poskytnuté osobní údaje může SSK Vítkovice evidovat a zpracovávat také po ukončení mého členství v klubu. Současně uděluji souhlas s pořizováním fotografií při činnostech vyplývajících z členství dítěte v klubu jako jsou tréninky, závody apod. a s možností zveřejnění fotografií na materiálech a oficiálních stránkách Atletického klubu SSK Vítkovice.

 

Čestné prohlášení - zdravotní stav

 

Prohlašuji na základě lékařského posouzení zdravotního stavu mého dítěte, že je toto schopno absolvovat zátěž atletických tréninků a závodů bez nebezpečí

 

poškození.

 

 

Stornovací podmínky: 

Na základě lékařského potvrzení o nezpůsobilosti přihlášeného dítěte (vyplněná a odevzdaná závazná přihláška) )se vrací 50% z celkové částky a to i v případě, že dítě nenastoupí vůbec nebo má-li účast jen v první lekci výuky.

V dalších případech se kurzovné nevrací!

 

 

............................................

 

Odpovědnost za bezpečnost dětí během výuky atletické školky nese trenér cvičící v dané školce.

Sponzoři

logo siposan 175