AK SSK VÍTKOVICE

Atletický dres - nabídka

atletický dres

Seznam atletických školek

Cíl

Čeho chceme atletickou školkou dosáhnout:

  • aby děti měly z pohybové aktivity radost a nedělaly ji z donucení a postupně si budovaly lásku k pohybu
  • zlepšit kondici a obratnost u děti formou her a všeobecně rozvíjet cviky, nikoliv úzkou specializaci. (tzn.kotrmelce, šplh, přeskoky, slalomové běhy, hody míčem, atd).
  • aby dítě nastoupilo do školy pohybově vybavené a netrpělo tak kvůli své případné neobratnosti
  • otevřít tak dětem cestu do sportovního života
Následující přehled uvádí, kolik pohybové aktivity by děti optimálně měli mít za den:
4-6 let 25% 6 hodin
7-11 let 20,8% 5 hodin
12-14 let 16,6% 4 hodiny
15-18 let 12,5% 3 hodiny